REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOONA BANKS

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą NOONA BANKS znajdującego się pod adresem internetowym www.noonabanks.com . Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu Noona Banks jest Noona Banks, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul 8 Sierpnia 8/17

Składanie zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.noonabanks.com.
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, czyli do momentu wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem noonabanks@gmail.com. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich , również w euro. Cena podana na stronie jest ceną brutto – jest to kwota do zapłaty. Właściciel nie jest płatnikiem podatku VAT na dzień spisania regulaminu. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie (za wyjątkiem cen zawierających ewidentne błędy edytorskie).
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które są dodane w koszyku.

Realizacja zamówienia

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przesyłki dostarcza: KURIER –  czas dostawy wynosi do 4 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej nie odpowiadamy.
 3. Klient płaci za zamówienie przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 14 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
 3. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów noszenia lub uszkodzeń, musi być dołączony, wydrukowany i wypełniony formularz wymiany lub zwrotu.
 4. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim paragon.
 5. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 6. Prośbę o zwrot należy wysłać na maila: noonabanks@gmail.com

Ochrona danych osobowych

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.noonabanks.com